Information

Svenskundervisning för invandrare

Svenskundervisning för invandrare, SFI är en grundläggande utbildning i svenska språket för dig som inte har svenska som modersmål. Du får också lära dig om det svenska samhället, arbetslivet och svensk kultur. Rätt till SFI-studier inom vuxenutbildningen i Hälsinglands Utbildningsförbund har du: - från och med 1 juli det år du fyller 20. - som är folkbokförd i Bollnäs, Nordanstigs eller Söderhamns kommun. - som saknar grundläggande kunskaper i svenska. Studieekonomi Du får inget studiestöd från CSN för SFI-studier. Du som är nyanmäld flykting kan få läsa SFI med introduktionsersättning. Du som får annan ekonomisk ersättning från till exempel socialtjänsten, arbetsförmedlingen eller a-kassan, måste prata med din handläggare innan du börjar studera.

Tillbaka

Alvis logo Alvis från Gotit